הסכם פשרה | 3288-05-20 | שופרסל

הודעה בדבר הגשת בקשה לאישור הסדר פשרה

ת"צ –3288-05-20
הצדדים – מר פסח חנוך זקס נ' בי דראגסטורס בע"מ ושופרסל בע"מ
תאריך פרסום – 24.11.2022

תקציר – ב-15.11.2022 בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו נתן תוקף של פסק דין להסכם פשרה שגובש בין מר פסח חנוך זקס לבין בי דראגסטורס בע"מ ושופרסל בע"מ

ב"כ המבקש – עו"ד טלי לופו
ב"כ המשיבה – גולדפרב זליגמן ושות' עורכי דין

המודעה פורסמה בעיתון ידיעות אחרונות ובעיתון הארץ

נשמח לפרסם לכם מודעות תובענה ייצוגית/הסדר פשרה בעיתון