הסכם פשרה | 3263-07-13 | קסטרו

הודעה בדבר הגשת בקשה לאישור הסדר פשרה

ת"צ – 3263-07-13
הצדדים – אור שחם נ' קסטרו מודל בע"מ
תאריך פרסום – 1.8.2022

תקציר – ב- 11 ליולי 2022 אישר בית המשפט העליון ניהול תובענה ייצוגית בין אור שחם לבין קסטרו מודל בע"מ

ב"כ התובע – עו"ד רונן בן צבי

המודעה פורסמה בעיתון ישראל היום ובעיתון הארץ

נשמח לפרסם לכם מודעות תובענה ייצוגית/הסדר פשרה בעיתון