הסכם פשרה | 32321-09-17 | פלאפון

הודעה בדבר אישור הסדר פשרה

ת"צ – 32321-09-17
הצדדים – בי אפקטיב בע"מ נ' פלאפון תקשורת בע"מ

תאריך הגשה- 13.6.20238

תקציר –  ב-30.5.2023 בית המשפט אישר ונתן תוקף של פסק דין להסכם פשרה שנחתם בין בי אפקטיב בע"מ לבין פלאפון תקשורת בע"מ

ב"כ המבקשת – עו"ד אבי רוקח
ב"כ פלאפון – ברקמן ושותק, עורכי דין

המודעה פורסמה עיתון מעריב ועיתון גלובס

נשמח לפרסם לכם מודעות תובענה ייצוגית/הסדר פשרה בעיתון