הסכם פשרה | 32178-03-20 | מדינת ישראל

הודעה בדבר חלוקת פיצוי לזכאים

ת"צ – 32178-03-20
הצדדים – מחזיקי יחידות השתתפות נ' ישראמקו
תאריך פרסום – 11.12.2022

תקציר – ב-22.3.22 בית המשפט המחוזי בתל אביב קבע כי מחזיקים ביחידות ההשתתפות של ישראמקו וכן תאגידים אשר החזיקו ביחידות זכאים לתשלומי איזון.

הנאמן: רזניק פז נבוא נאמנויות בע"מ

המודעה פורסמה בעיתון הארץ ובעיתון מעריב

נשמח לפרסם לכם מודעות תובענה ייצוגית/הסדר פשרה בעיתון

הסכם פשרה | 32178-03-20 | מדינת ישראל