הסכם פשרה | 3181-08-18 | פרוקטר אנד גמבל

הודעה בדבר הגשת בקשה לאישור הסדר פשרה

ת"צ – 318108-08-18
הצדדים – גב' סיתוונית עינב נ' פרוקטר אנג גמבל ישראל אמ.די.או. בע"מ
תאריך פרסום – 1.12.2022

תקציר – בית המשפט המחוזי בירושלים נתן תוקף של פסק דין להסכם פשרה שגובש בין גב' סיתוונית עינב לבין פרוקטר אנג גמבל ישראל אמ.די.או. בע"מ

המודעה פורסמה בעיתון דה מרקר ובעיתון גלובס

נשמח לפרסם לכם מודעות תובענה ייצוגית/הסדר פשרה בעיתון