הסכם פשרה | 31550-04-20 | שגריר

הודעה בדבר הגשת בקשה לאישור הסדר פשרה

ת"צ –31550-04-20
הצדדים – עמית גולד נ' שגריר שירותי רכב בע"מ
תאריך פרסום – 30.10.2022

תקציר – בית המשפט השלום ברחובות נתן תוקף של פסק דין להסכם פשרה שגובש בין עמית גולד לבין שגריר שירותי רכב בע"מ

ב"כ המבקש – עו"ד אבישי כהן
ב"כ שגריר – עו"ד ניר מילשטיין, עו"ד חן גליק

המודעה פורסמה בעיתון ידיעות אחרונות ובעיתון גלובס

נשמח לפרסם לכם מודעות תובענה ייצוגית/הסדר פשרה בעיתון