הסכם פשרה | 31076-08-20 | שטראוס

הודעה בדבר הגשת בקשה לאישור הסדר פשרה

ת"צ – 31076-08-20
הצדדים – אלון פיפמן נ' שטראוס מים בע"מ
תאריך פרסום – 16.8.2022

תקציר – ב14.7.22 בית המשפט המחוזי מרכז-לוד תוקף של פסק דין להסכם פשרה שגובש בין אלון פיפמן לבין שטראוס מים בע"מ

ב"כ התובע הייצוגי – עו"ד יעקב שדה
ב"כ שטראוס מים בע"מ – עו"ד חיים פרוכטר

המודעה פורסמה בעיתון ידיעו אחרונות ובעיתון ישראל היום.

נשמח לפרסם לכם מודעות תובענה ייצוגית/הסדר פשרה בעיתון