הסכם פשרה | 31016-10-18 | ח.י. מעדני גורמה

הודעה בדבר הגשת בקשה לאישור הסדר פשרה

ת"צ – 31016-10-18
הצדדים – קמחין נ' ח.י. מעדני גורמה בע"מ ואח'
תאריך פרסום – 13.10.2022

תקציר – ב-22.9.2022 בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו נתן תוקף של פסק דין להסכם פשרה שגובש בין קמחין לבין ח.י. מעדני גורמה בע"מ ואח'

המודעה פורסמה בעיתון מעריב ובעיתון הארץ

נשמח לפרסם לכם מודעות תובענה ייצוגית/הסדר פשרה בעיתון