הסכם פשרה | 30858-10-20 | גט טקסי

הודעה בדבר הגשת בקשה לאישור הסדר פשרה

ת"צ – 30858-10-20
הצדדים – שרון נ' גט טקסי סרוויס ישראל בע"מ
תאריך פרסום – 29.8.2022

תקציר – ב6.7.22 בית המשפט המחוזי בתל אביב נתן תוקף של פסק דין להסכם פשרה שגובש בין שרון לבין גט טקסי סרוויס ישראל בע"מ

ב"כ המבקש – סקברר-גרון, עורכי דין
ב"כ המשיבה – גרוס ושות' עורכי דין

המודעה פורסמה בעיתון גלובס ובעיתון ידיעות אחרונות

נשמח לפרסם לכם מודעות תובענה ייצוגית/הסדר פשרה בעיתון