הסכם פשרה | 30683-08-21 | מגה קמעונאות

הודעה בדבר אישור הסדר פשרה

ת"צ – 30683-08-21
הצדדים – גלסרג ואח' נ' מגה קמעונאות בע"מ

תקציר – בתאריך 25.6.23 בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו אישר הסכם פשרה שנחתם בין גלסרג ואח' לבין מגה קמעונאות בע"מ

תאריך הגשה- 28.08.2023

ב"כ המשיבה – עו"ד נועם מחלב, עו"ד קובי בר-און
ב"כ המשיבות – עו"ד אלעד אופק

המודעה פורסמה בעיתון מעריב ובעיתון הארץ