הסכם פשרה | 30657-09-20 שלמה תחבורה

הודעה בדבר אישור הסדר פשרה

ת"צ – 30657-09-20
הצדדים – שאול ארני נ' שלמה תחבורה (2007) בע"מ

תאריך הגשה- 10.07.2023

תקציר – ביום 14.06.2023 אישר בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו הסכם פשרה שנחתם בין שאול ארני לבין שלמה תחבורה (2007) בע"מ

ב"כ המבקש – עו"ד חן שטיין, עו"ד ד"ר ליאת שטיין
ב"כ המשיבה – עו"ד אמיר פז, עו"ד יואל פרייליך

המודעה פורסמה בעיתון מעריב ובעיתון גלובס