הסכם פשרה | 30626-06-16 | יינות ביתן

הודעה בדבר הגשת בקשה לאישור הסדר פשרה

ת"צ – 30626-06-16
הצדדים – מיכאל שוורצמן וורדה אוגנסיאן נ' יינות ביתן בע"מ
תאריך פרסום – 16.8.2022

תקציר – ב28.6.22 בית המשפט המחוזי בתל אביב נתן תוקף של פסק דין להסכם פשרה שגובש בין מיכאל שוורצמן וורדה אוגנסיאן לבין יינות ביתן בע"מ

המודעה פורסמה בעיתון ידיעות אחרונות ובעיתון ישראל היום.

נשמח לפרסם לכם מודעות תובענה ייצוגית/הסדר פשרה בעיתון