הסכם פשרה | 30097-10-20 | מועצה מקומית אבן יהודה

הודעה בדבר הגשת בקשה לאישור הסדר פשרה

ת"צ – 30097-10-20
הצדדים – ארביב נ' מועצה מקומית אבן יהודה
תאריך פרסום – 20.7.2022

תקציר – ב-3.7.2022 ניתן פסק דין במסגרתו אושרה בקשת הצדדים לאישור הסכם פשרה בין ארביב לבין מועצה מקומית אבן יהודה  

ב"כ המבקשת – עו"ד יוסף-חי אביעזיז
ב"כ המשיבה – עו"ד קרן קדמי, עו"ד ארדת וורבר קורן

המודעה פורסמה בעיתון מעריב ובעיתון ידיעות נתניה חדרה

נשמח לפרסם לכם מודעות תובענה ייצוגית/הסדר פשרה בעיתון