הסכם פשרה | מפעלי תחנות

הודעה בדבר הגשת בקשה לאישור הסדר פשרה  

ת"צ – 16344-09-21
הצדדים – קורנובסקי נ' מפעלי תחנות בע"מ
תאריך פרסום – 3.3.2022

תקציר –  נטען כי סעיף ההצמדה למדד תשומות הבניה בחוזי המכר של המשיבה עם לקוחותיה, נוסח באופן פסול. הסעיף קובע כי תשלומים שישולמו למשיבה בימים 5 עד ה-15 לחודש, יוצמדו למדד עתידי, שיפורסם לאחר התשלום בפועל (ב-15 לחודש).
נטען כי מדובר בתנאי מקפח בחוזה אחיד, יש לבטלו ולהשיב סכומים שגבתה המשיבה ביתר מחברי הקבוצה. הבקשה לאישור כללה עילות נוספות, בדיני חוזים, עוולת הרשלנות ועשיית עושר ולא במשפט.

ב"כ המבקש – מיכאל פטרמן, עו״ד
ב"כ המשיבה – אורי ברימר, עו״ד

 

המודעה פורסמה בעיתון מעריב ובעיתון הארץ

נשמח לפרסם לכם מודעת תובענה ייצוגית/ הסדר פשרה בעיתון