הסכם פשרה | 2951-06-21 | ישראמקו

הודעה בדבר הגשת אישור תביעה ייצוגית

ת"צ – 2951-06-21
הצדדים – כפיר ספיר נ' ישראמקו נגב 2, שותפות מוגבלת ואח'
תאריך פרסום – 9.1.2023

תקציר – ביום 3.1.23 אישר בית המשפט המחוזי תל אביב-יפו בקשה לאישור תביעה ייצוגית בין כפיר ספיר לבין ישראמקו נגב 2, שותפות מוגבלת ואח'

ב"כ הקבוצה – משרד עמית מנור-יוקי שמש עורכי דין

המודעה פורסמה בעיתון הארץ ובעיתון גלובס

נשמח לפרסם לכם מודעות תובענה ייצוגית/הסדר פשרה בעיתון