הסכם פשרה | 2951-06-21 | ישראמקו

הודעה בדבר אישור הסדר פשרה

ת"צ – 2951-06-21
הצדדים –ספיר נ' ישראמקו נגב 2 שותפות מוגבלת ואח'

תאריך הגשה- 14.3.2023

תקציר – ביום 1.3.2021 אישר בית המשפט ונתן תוקף של פסק דין להסכם פשרה בין אספיר נ' ישראמקו נגב 2 שותפות מוגבלת ואח'

המודעה פורסמה בעיתון גלובוס ובעיתון המבשר

נשמח לפרסם לכם מודעות תובענה ייצוגית/הסדר פשרה בעיתון