הסכם פשרה | 29398-01-20 | סופר פארם

הודעה בדבר אישור הסדר פשרה

ת"צ – 29398-01-20
הצדדים – ידידיה ניסן נ' סופר פארם (ישראל) בע"מ

תאריך הגשה- 17.4.2023

תקציר – ביום 6.12.2022 אישר בית המחוזי-מרכז ונתן תוקף של פסק דין להסכם פשרה בין ידידיה ניסן לבין סופר פארם (ישראל) בע"מ

ב"כ המבקש – עו"ד סביר רבין
ב"כ המשיבה – עו"ד ערן זך

המודעה פורסמה בעיתון ישראל היום ובעיתון ידיעות אחרונות

נשמח לפרסם לכם מודעות תובענה ייצוגית/הסדר פשרה בעיתון