הסכם פשרה | 29201-06-22| האני סוויטס בע"מ

הודעה בדבר בקשה לאישור הסדר פשרה

ת"צ – 29201-06-22
הצדדים – גנקין ואח' נ' האני סוויטס בע"מ

תאריך הגשה- 14.05.2023

תקציר – ביום- 14.05.2023 הוגשה לבית המשפט המחוזי חיפה בקשה לאישור הסכם פשרה שנחתם בין גנקין ואח' נ' האני סוויטס בע"מ

ב"כ המבקשים – עו"ד חגי פרידלר
ב"כ המשיבה – עו"ד ראזי שואח

המודעה פורסמה בעיתון מעריב ובעיתון הארץ

הסכם פשרה | 29201-06-22| האני סוויטס בע"מ