הסכם פשרה | 29069-09-21 | דלק מוטורס

הודעה בדבר אישור הסדר פשרה

ת"צ – 29069-09-21
הצדדים – ספיר ואח' נ' דלק מוטורס בע"מ ואח'

תקציר – בתאריך 20.7.2023 אישר בית המשפט המחוזי מרכז-לוד הסכם פשרה שנחתם בין ספיר ואח' לבין דלק מוטורס בע"מ ואח'

תאריך הגשה- 31.07.2023

המודעה פורסמה בעיתון הארץ ובעיתון מעריב