הסכם פשרה | 29029-06-18 | הוט

הודעה בדבר הגשת בקשה לאישור הסדר פשרה

ת"צ – 29029-06-18
הצדדים – לקוחות האינטרנט של הוט נ' חברת הוט טלקום שותפות מוגבלת בע"מ
תאריך פרסום – 19.9.2022

תקציר – ב-20.7.2022 בית המשפט המחוזי בתל אביב נתן תוקף של פסק דין להסכם פשרה שגובש בין לקוחות האינטרנט של הוט לבין חברת הוט טלקום שותפות מוגבלת בע"מ

ב"כ המבקשים – רפפורט, לוין, ביטון – עורכי דין

המודעה פורסמה בעיתון מעריב ובעיתון ישראל היום

נשמח לפרסם לכם מודעות תובענה ייצוגית/הסדר פשרה בעיתון