הסכם פשרה | 28757-02-20 | מאפיית שיבולת השרון

הודעה בדבר הגשת בקשה לאישור הסדר פשרה

ת"צ –28757-02-20
הצדדים – מנצור ואח' נ' מאפיית שיבולת השרון בע"מ ואח'
תאריך פרסום – 15.11.2022

תקציר – ב-29.8.2021 בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו נתן תוקף של פסק דין להסכם פשרה שגובש בין מנצור ואח' נ' מאפיית שיבולת השרון בע"מ ואח'

ב"כ המבקשות – משרד עו"ד חן שטיין ושות'
ב"כ משיבות – עו"ד טוני שלם, עו"ד עודד דמארי, שטייף עברון סידס בורוכוב ושות', בנאי עזריאל שטרן עו"ד, עו"ד שי גליק

המודעה פורסמה בעיתון ידיעות אחרונות ובעיתון ישראל היום

נשמח לפרסם לכם מודעות תובענה ייצוגית/הסדר פשרה בעיתון