הסכם פשרה | 28745-06-17 | פלאפון

הודעה בדבר הגשת בקשה לאישור הסדר פשרה

ת"צ – 28745-06-17
הצדדים – בן שטרית נ' פלאפון תקשורת בע"מ
תאריך פרסום – 7.11.2022

תקציר – ב-13.6.2017 הוגשה תובענה לבית המשפט ובקשה לאשרה כייצוגית נגד פלאפון תקשורת בע"מ

ב"כ המבקשים – עו"ד אסף כהן ועו"ד ברק רון
ב"כ משיבה – עו"ד תמר כהנוב

המודעה פורסמה בעיתון ישראל היום ובעיתון הארץ

נשמח לפרסם לכם מודעות תובענה ייצוגית/הסדר פשרה בעיתון