הסכם פשרה | 28745-06-17 | פלאפון

הודעה בדבר אישור הסדר פשרה

ת"צ – 28745-06-17
הצדדים – בן שטרית נ' פלאפון תקשורת בע"מ

תקציר – ביום 25.6.2023 אישר בית המשפט המחוזי בתל אביב הסכם פשרה שנחתם בין בן שטרית נ' פלאפון תקשורת בע"מ

תאריך הגשה- 16.07.2023

ב"כ המבקש – עו"ד אסף כהן, עו"ד ברק רון
ב"כ הנתבעת – עו"ד אמיר כהנוב

המודעה פורסמה בעיתון הארץ ובעיתון ידיעות אחרונות