הסכם פשרה | 28710-04-21 | חצי חינם

הודעה בדבר אישור הסדר פשרה

ת"צ – 28710-04-21
הצדדים – מר אוהד שמילוביץ' נ' כל-בו חצי חינם בע"מ

תאריך הגשה- 17.4.2023

תקציר – ביום 2.4.2023 אישר בית המשפט המחוזי מרכז-לוד ונתן תוקף של פסק דין להסכם פשרה בין מר אוהד שמילוביץ' לבין כל-בו חצי חינם בע"מ

ב"כ המבקש – עו"ד יונתן הראל

המודעה פורסמה בעיתון מעריב ובעיתון הארץ ובעיתון הארץ

נשמח לפרסם לכם מודעות תובענה ייצוגית/הסדר פשרה בעיתון