הסכם פשרה | 28449-12-14 | סלקום

הודעה בדבר אישור הסדר פשרה

ת"צ – 28449-12-14
הצדדים – יעבץ נ' סלקום ישראל בע"מ

תאריך הגשה- 10.4.2023

תקציר – ביום 13.6.2021 אישר בית המשפט העליון ונתן תוקף של פסק דין להסכם פשרה בין יעבץ לבין סלקום ישראל בע"מ

ב"כ התובעת המייצגת – עו"ד יוני בן סימון
ב"כ המשיבה – עו"ד ארנון, תדמור-לוי

המודעה פורסמה בעיתון ישראל היום ובעיתון הארץ

נשמח לפרסם לכם מודעות תובענה ייצוגית/הסדר פשרה בעיתון