הסכם פשרה | 28449-12-14 | סלקום

הודעה בדבר אישור הסדר פשרה

ת"צ – 28449-12-14
הצדדים – יעבץ נ' סלקום ישראל בע"מ

תקציר – בית המשפט אישר הסכם פשרה שנחתם בין יעבץ לבין סלקום ישראל בע"מ

תאריך הגשה- 27.07.2023

ב"כ התובעת המייצגת – עו"ד יוני בן סימון
ב"כ סלקום – ארנון תדמור לוי

המודעה פורסמה בעיתון גלובס, עיתון אל סינארה ובעיתון מעריב