הסכם פשרה | 28222-04-18 | סלקום

הודעה בדבר אישור הסדר פשרה

ת"צ – 28222-04-18
הצדדים – מר שמעון הרשקוביץ' נ' סלקם ישראל בע"מ

תקציר – ביום 9.7.2023 אישר בית המשפט המחוזי מרכז-לוד הסכם פשרה שנחתם בין מר שמעון הרשקוביץ' לבין סלקם ישראל בע"מ

תאריך הגשה- 13.07.2023

ב"כ המבקש – עו"ד תומר אפלדורף
ב"כ סלקום – עו"ד רות לובן, עו"ד יונתן גרינשטיין

המודעה פורסמה בעיתון מעריב ובעיתון הארץ