הסכם פשרה | 27672-11-21 | צ.ד.י ניהול ואחזקות

הודעה בדבר הגשת בקשה לאישור הסדר פשרה

ת"צ – 27672-11-21
הצדדים – לוי נ' צ.ד.י ניהול ואחזקות (2003) בע"מ ואח'
תאריך פרסום – 19.7.2022

תקציר – ב-11.11.2022 אישר בית המשפט המחוזי בלוד ונתן תוקף של פסק דין להסכם פשרה שנחתם בין לוי לבין צ.ד.י ניהול ואחזקות (2003) בע"מ ואח'

ב"כ המבקשת – עו"ד גיא אלון
ב"כ המשיבה – עו"ד חגי קורצוויל

המודעה פורסמה בעיתון מעריב ובעיתון ישראל היום

נשמח לפרסם לכם מודעות תובענה ייצוגית/הסדר פשרה בעיתון