הסכם פשרה | 27501-06-20 | צ'אק בס

הודעה בדבר הגשת בקשה לאישור הסדר פשרה

ת"צ – 27501-06-20
הצדדים – יוסי גבאי ואח' נ' צ'אק בס בע"מ
תאריך פרסום – 25.8.2022

תקציר – ב4.8.22 בית המשפט המחוזי תל אביב-יפו נתן תוקף של פסק דין להסכם פשרה שגובש בין יוסי גבאי ואח' לבין צ'אק בס בע"מ

ב"כ המבקשים – עו"ד אוהד שמילוביץ'
ב"כ המשיבות – ליפא מאיר ושות', עורכי דין

המודעה פורסמה בעיתון מעריב ובעיתון הארץ.

נשמח לפרסם לכם מודעות תובענה ייצוגית/הסדר פשרה בעיתון