הסכם פשרה | 27445-08-18 | רביבוס

הודעה בדבר אישור הסדר פשרה

ת"צ – 27445-08-18
הצדדים – מאיר קלינר נ' רביבוס תעופה ותיירות, אזולאי שי שלמה, רביבו אליהו ורביבו אדיר

תאריך הגשה- 3.4.2023

תקציר – ביום 21.3.2023 אישר בית המשפט המחוזי בירושלים ונתן תוקף של פסק דין להסכם פשרה בין מאיר קלינר לבין רביבוס תעופה ותיירות, אזולאי שי שלמה, רביבו אליהו ורביבו אדיר

ב"כ התובע – אבישי פלדמן, ניצן רובינשטיין, לב-זקן עורכי דין
ב"כ הנתבעים – מיכל אביאלי, רום נחמן

המודעה פורסמה בעיתון מעריב ובעיתון המבשר

נשמח לפרסם לכם מודעות תובענה ייצוגית/הסדר פשרה בעיתון