הסכם פשרה | 27403-10-22| טכנו טסט שירותי רכב בע"מ

הודעה בדבר אישור הסדר פשרה

ת"צ – 27403-10-22
הצדדים – דרזנר נ' טכנו טסט שירותי רכב בע"מ

תאריך הגשה- 26.03.2023

תקציר – ביום 26.03.2023 אישר בית המשפט המחוזי חיפה הסכם פשרה שנחתם בין דרזנר נ' טכנו טסט שירותי רכב בע"מ

ב"כ המבקשים – עו"ד שלומי אבני, עו"ד ערן פלסר
ב"כ המשיבה – עו"ד אסף אורן

המודעה פורסמה בעיתון מעריב ובעיתון הארץ.

הסכם פשרה | 27403-10-22| טכנו טסט שירותי רכב בע"מ