הסכם פשרה | 27147-08-18 | תנובה

הודעה בדבר אישור הסדר פשרה

ת"צ – 27147-08-18
הצדדים – רבקה עזר נ' תנובה

תאריך הגשה- 30.5.2023

תקציר –  ביום 20.4.2023 בית המשפט השלום בבת ים אישר ונתן תוקף של פסק דין להסכם פשרה שנחתם בין רבקה עזר לבין תנובה

ב"כ המייצגים – עו"ד אביחי נ. ורדי ועו"ד שלמה בן חיים

המודעה פורסמה בעיתון הארץ ובעיתון מעריב

נשמח לפרסם לכם מודעות תובענה ייצוגית/הסדר פשרה בעיתון