הסכם פשרה | 27129-01-18 | רשות מקרקעי ישראל

הודעה בדבר הגשת בקשה לאישור הסדר פשרה

ת"צ –27129-01-18
הצדדים – חסיד נ' מדינת ישראל
תאריך פרסום – 31.10.2022

תקציר – בית המשפט נתן תוקף של פסק דין להסכם פשרה שגובש בין חסיד לבין מדינת ישראל

ב"כ המייצגים – עו"ד מנשה אליאס

המודעה פורסמה בעיתון הארץ ובעיתון מעריב

נשמח לפרסם לכם מודעות תובענה ייצוגית/הסדר פשרה בעיתון