הסכם פשרה | 27048-07-13 | סופר פארם

הודעה בדבר אישור הסדר פשרה

ת"צ – 27048-07-13
הצדדים – שירלי פרזאן נ' סופר פארם בע"מ.
תאריך פרסום – 5.1.2023

תקציר – ביום 14.12.22 אישר בית המשפט המחוזי מחוז מרכז ונתן תוקף של פסק דין להסכם פשרה בין שירלי פרזאן לבין סופר פארם בע"מ.

ב"כ המבקש – עו"ד יצחק מירון, עו"ד אלחנן מירון, עו"ד עדיאל דהן
ב"כ המשיבה -עו"ד ערן זך

המודעה פורסמה בעיתון ישראל היום ובעיתון ידיעות אחרונות

נשמח לפרסם לכם מודעות תובענה ייצוגית/הסדר פשרה בעיתון