הסכם פשרה | 26846-10-16 | רנואר

הודעה בדבר אישור הסדר פשרה

ת"צ – 26846-10-16
הצדדים – בת חן מקונן נ' רנואר אופנה ייצור ושיווק בע"מ

תקציר – בתאריך 22.01.2023 בית האזורי לעבודה בתל אביב-יפו אישר בקשה להסדר פשרה בין בת חן מקונן לבין רנואר אופנה ייצור ושיווק בע"מ

תאריך הגשה- 12.09.2023

ב"כ התובעת הייצוגית – עו"ד אורטל וינמן, עו"ד ליאת שושן-ברק

המודעה פורסמה בעיתון מעריב ובעיתון גלובס