הסכם פשרה | 26444-06-19 | הוט טלקום

הודעה בדבר הגשת בקשה לאישור הסדר פשרה

ת"צ –26444-06-19
הצדדים – המבקשים נ' הוט טלקום – שותפות מוגבלת והוט – מערכות תקשורת בע"מ
תאריך פרסום – 20.11.2022

תקציר – ב-20.6.2022 בית המשפט המחוזי מרכז-לוד נתן תוקף של פסק דין להסכם פשרה שגובש בין המבקשים לבין הוט טלקום – שותפות מוגבלת והוט – מערכות תקשורת בע"מ

ב"כ המבקשים – קלעי רוזן ושות'
ב"כ הוט – פישר FBC & Co.

המודעה פורסמה בעיתון הארץ ובעיתון ישראל היום

נשמח לפרסם לכם מודעות תובענה ייצוגית/הסדר פשרה בעיתון