הסכם פשרה | 26221-11-17 | גולן טלקום

הודעה בדבר הגשת בקשה לאישור הסדר פשרה

ת"צ – 26221-11-17
הצדדים – רוקח נ' גולן טלקום בע"מ
תאריך פרסום – 5.12.2022

תקציר – ב-12.11.17 בית המשפט המחוזי במחוז מרכז נתן תוקף של פסק דין להסכם פשרה שגובש בין רוקח לבין גולן טלקום בע"מ

ב"כ התובע – עו"ד אבי רוקח ועו"ד רענן בשן
ב"כ הנתבעת – עו"ד תמיר כהנוב

המודעה פורסמה בעיתון הארץ ובעיתון מעריב

נשמח לפרסם לכם מודעות תובענה ייצוגית/הסדר פשרה בעיתון