הסכם פשרה | 26221-11-17 | גולן טלקום

הודעה בדבר אישור הסדר פשרה

ת"צ – 26221-11-17
הצדדים – רוקח נ' גולן טלקום בע"מ

תאריך הגשה- 1.6.2023

תקציר –  ביום 30.5.2023 בית המשפט המחוזי מרכז-לוד אישר ונתן תוקף של פסק דין להסכם פשרה שנחתם בין רוקח לבין גולן טלקום בע"מ

ב"כ המבקש – עו"ד אבי רוקח, עו"ד רענן בשן

המודעה פורסמה בעיתון הארץ ובעיתון מעריב

נשמח לפרסם לכם מודעות תובענה ייצוגית/הסדר פשרה בעיתון