הסכם פשרה | 25305-09-21 | אמבר

הודעה בדבר אישור הסדר פשרה

ת"צ – 25305-09-21
הצדדים – רוני חג'בי נ' מרכזי מזון אמבר אגודה שיתופית חקלאית בע"מ

תקציר – בתאריך 18.7.2023 אישר בית המשפט המחוזי בחיפה הסכם פשרה שנחתם בין רוני חג'בי לבין מרכזי מזון אמבר אגודה שיתופית חקלאית בע"מ

תאריך הגשה- 31.07.2023

ב"כ המבקש – גיל רון, קינן ושות' עורכי דין
ב"כ המשיבה – ארנון תדמור לוי

המודעה פורסמה בעיתון כלכליסט ובעיתון מעריב