הסכם פשרה | 25179-10-21 | רקיט

הודעה בדבר אישור הסדר פשרה

ת"צ – 25179-10-21
הצדדים – עומר עדן נ' חב' רקיט בנקיזר (ניר איסט) בע"מ

תאריך הגשה- 1.6.2023

תקציר –  ביום 16.5.2023 בית המשפט המחוזי מרכז-לוד אישר ונתן תוקף של פסק דין להסכם פשרה שנחתם בין עומר עדן לבין חב' רקיט בנקיזר (ניר איסט) בע"מ

ב"כ המבקש – עו"ד צביקה מצקין, עו"S אור סלומון

המודעה פורסמה בעיתון גלובס ובעיתון מעריב

נשמח לפרסם לכם מודעות תובענה ייצוגית/הסדר פשרה בעיתון