הסכם פשרה | 25179-10-21 | רקיט בנקיזר

הודעה בדבר אישור הסדר פשרה

ת"צ – 25179-10-21
הצדדים –עומר עדן נ' חב' רקיט בנקיזר (ניר איסט) בע"מ

תאריך הגשה- 19.3.2023

תקציר – ביום 12.3.2023 אישר בית הדין המחוזי מרכז ונתן תוקף של פסק דין להסכם פשרה בין ומר עדן נ' חב' רקיט בנקיזר (ניר איסט) בע"מ

ב"כ המבקש – עו"ד צביקה מצקין, עו"ד אור סולומון
ב"כ המשיבה – עו"ד נרדה בן צבי, עו"ד לנה מור

המודעה פורסמה בעיתון מעריב ובעיתון גלובס

נשמח לפרסם לכם מודעות תובענה ייצוגית/הסדר פשרה בעיתון