הסכם פשרה | 2497-05-21 | שמרת הזורע

הודעה בדבר אישור הסדר פשרה

ת"צ – 2497-05-21
הצדדים – ויקטוריה אוסטרובסקי נ' שמרת הזורע

תאריך הגשה- 14.6.20238

תקציר – ביום- 6.6.2023 בית המשפט המחוזי מכרז-לוד אישר ונתן תוקף של פסק דין להסכם פשרה שנחתם בין ויקטוריה אוסטרובסקי לבין שמרת הזורע

ב"כ המבקש – עו"ד עופר דהן
ב"כ המשיבה – עו"ד תום שנפ

המודעה פורסמה בעיתון גלובס ובעיתון מעריב

נשמח לפרסם לכם מודעות תובענה ייצוגית/הסדר פשרה בעיתון