הסכם פשרה | 24683-07-13 | סופרגז

הודעה בדבר אישור הסדר פשרה

ת"צ – 24683-07-13
הצדדים –גב' יעל שוורצמן נ' סופרגז חברה ישראלית להפצת גז בע"מ

תאריך הגשה- 19.3.2023

תקציר – ביום 3.1.2023 אישר בית הדין המחוזי מרכז-לוד ונתן תוקף של פסק דין להסכם פשרה בין גב' יעל שוורצמן לבין סופרגז חברה ישראלית להפצת גז בע"מ

ב"כ המבקשת – עו"ד עידו שטיינר, עו"ד אריאל פישר
ב"כ המשיבה – פישר ושות'

המודעה פורסמה בעיתון מעריב ובעיתון הארץ

נשמח לפרסם לכם מודעות תובענה ייצוגית/הסדר פשרה בעיתון