הסכם פשרה | 24517-10-22 | גרונדמן ושות'

הודעה בדבר אישור הסדר פשרה

ת"צ – 24517-10-22
הצדדים – ניצן לוי נ' חברת גרונדמן ושות' שיווק מוצרי ספורט בע"מ

תאריך הגשה- 18.4.2023

תקציר – ביום 22.3.2023 אישר בית הדין המחוזי מרכז ונתן תוקף של פסק דין להסכם פשרה בין ניצן לוי לבין חברת גרונדמן ושות' שיווק מוצרי ספורט בע"מ

ב"כ המבקש – עו"ד יוסף בן-דוד
ב"כ המשיבה – עו"ד אהוד שפר

המודעה פורסמה בעיתון מעריב ובעיתון הארץ

נשמח לפרסם לכם מודעות תובענה ייצוגית/הסדר פשרה בעיתון