הסכם פשרה | 24517-10-22 | גרונדמן ושות'

הודעה בדבר אישור הסדר פשרה

ת"צ – 24517-10-22
הצדדים – ניצן לוי נ' גרונדמן ושות' שיווק מוצרי ספורט בע"מ

תקציר – ביום 7.7.2023 אישר בית המשפט המחוזי מרכז-לוד הסכם פשרה שנחתם בין ניצן לוי לבין גרונדמן ושות' שיווק מוצרי ספורט בע"מ

תאריך הגשה- 16.07.2023

ב"כ המבקש – עו"ד יוסף בן דוד
ב"כ המשיבה – עו"ד אהוד שפר

המודעה פורסמה בעיתון הארץ ובעיתון מעריב