הסכם פשרה | 24408-05-15 | בזק בינלאומי

הודעה בדבר הגשת אישור תביעה ייצוגית

ת"צ – 24408-05-15
הצדדים – קראוס ואח' נ' בזק בינלאומי בע"מ
תאריך פרסום – 9.1.2023

תקציר – ביום 19.9.19 אישר בית המשפט בקשה לאישור תביעה ייצוגית בין קראוס ואח' לבין בזק בינלאומי בע"מ

ב"כ התובעת – עו"ד אדם לוין, עו"ד יונתן רפפורט

המודעה פורסמה בעיתון מעריב ובעיתון המבשר

נשמח לפרסם לכם מודעות תובענה ייצוגית/הסדר פשרה בעיתון