הסכם פשרה | 24087-04-21 | לת"ת

הודעה בדבר הגשת בקשה לאישור הסדר פשרה

ת"צ – 24087-04-21
הצדדים – חנה רבקה הרטמן נ' מרכז החינוך העצמאי לת"ת ובתי ספר ע.ר
תאריך פרסום – 12.9.2022

תקציר – ב-9.8.2022 בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב נתן תוקף של פסק דין להסכם פשרה שגובש בין חנה רבקה הרטמן לבין מרכז החינוך העצמאי לת"ת ובתי ספר ע.ר

ב"כ התובעות – עו"ד ענת שני, עו"ד פיני קלמן

המודעה פורסמה בעיתון הארץ ובעיתון המבשר.

נשמח לפרסם לכם מודעות תובענה ייצוגית/הסדר פשרה בעיתון