הסכם פשרה | 24068-04-17 | אוסטריאן אירליינס

הודעה בדבר הגשת בקשה לאישור הסדר פשרה

ת"צ – 24068-04-17
הצדדים – הבר נ' אוסטריאן אירליינס
תאריך פרסום – 14.9.2022

תקציר – ב-2.9.2022 בית המשפט המחוזי מרכז נתן תוקף של פסק דין להסכם פשרה שגובש בין הבר לבין אוסטריאן אירליינס

התובע המייצג – עו"ד יעקב הבר

המודעה פורסמה בעיתון אל סינארה ובעיתון הארץ.

נשמח לפרסם לכם מודעות תובענה ייצוגית/הסדר פשרה בעיתון