הסכם פשרה | 23656-06-22 | יונט

הודעה בדבר אישור הסדר פשרה

ת"צ – 23656-06-22
הצדדים – לייטקום ישראל בע"מ נ' יונט קרדיט שירותים פיננסיים בע"מ
תקציר – בתאריך 30.08.2023 בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו אישר בקשה להסדר פשרה בין לייטקום ישראל בע"מ נ' יונט קרדיט שירותים פיננסיים בע"מ

תאריך הגשה- 10.09.2023

ב"כ התובעת – עו"ד יצחק אבירם, עו"ד שחר בן מאיר
ב"כ המשיבה – עו"ד אייל נחשון, עו"ד זוהר חיים-לוינגר

המודעה פורסמה בעיתון מעריב ובעיתון ישראל היום