הסכם פשרה | 2356/08 | אגד

הודעה בדבר אישור הסדר פשרה

ת"צ – 2356/08
הצדדים –רות ריי יסעור נ' אגד חברה לתחבורה בע"מ

תאריך הגשה- 28.3.2023

תקציר –  ב- 21.3.2023 אישר בית המשפט המחוזי בירושלים ונתן תוקף של פסק דין להסכם פשרה בין רות ריי יסעור לבין אגד חברה לתחבורה בע"מ

ב"כ התובעת המייצגת – עו"ד רמי בביאן
ב"כ הנתבעת – עו"ד אשר אקסלרד
ב"כ צד ג' – עו"ד אחוה ברמן

המודעה פורסמה בעיתון ישראל היום ובעיתון הארץ

נשמח לפרסם לכם מודעות תובענה ייצוגית/הסדר פשרה בעיתון